Velkommen til

Vinderup Skole
 

image
Samarbejde mellem SFH´ens pædagogiske indsats og skolens undervisning
SFH´en er en vigtig del af skolens samlede virke. Dette betyder, at pædagoger og lærere med udgangspunkt i skolens/SFH´ens værdier og hver medarbejdergruppes faglighed, skal samarbejde tæt omkring barnets alsidige udvikling. Målet er således, at der skabes nogle rammer, som sikrer tæt og forpligtende samarbejde mellem voksne, der har betydning for barnet.
 
Samarbejde mellem SFH´ens pædagogiske indsats og skolens undervisning. Læs her, hvordan vi arbejder med dette tema lokalt:
 
-         Skolepædagogtimer:
SFH'en ligger 2 lektioner pr. uge i 0.-2. klasse.
Timerne fordeles på de pædagoger, der er tilknyttet klassen. Pædagogen følger klassen, og der aftales pædagogen og læreren imellem hvordan timerne fordeles i løbet af året.
På de yngste årgange er pædagogerne fra SFH'en ligeledes ansat af skolen til at læse nogle timer om ugen.
 
-         Samarbejde omkring specielle klasser/elever
-         Samarbejde mellem skolen, SFH'en og hjemmet:
Vi afholder forældremøder, når det skønnes nødvendigt.
Der afholdes månedlige møder i ledelsesteamet.
Vinderup Skole er en PALS skole, hvilket bevirker, at vi har fælles PALS møder for det samlede personale 4 aftener om året.