Velkommen til

Vinderup Skole
 

image
Vi vil i SFH'erne understøtte, at børnene oplever det at fordybe sig i en læringsproces som spændende og udviklende.
Vi vil med baggrund i fritidspædagogikkens mangfoldighed give mulighed for, at det enkelte barn i samspil med andre, oplever at blive inspireret og engageret ved tilegnelse af ny viden. I samarbejde med skolen udarbejdes lokale strategier.
 
Læring på mange områder. 
Læs her, hvordan vi arbejder med dette tema lokalt:
 
Vinderup skole og SFH har igennem flere år vægtet etablering af inspirerende muligheder for aktiviteter udendørs. Der tilbydes derfor forskellige udendørs aktiviteter, hvor ”de mange måder at lære på” vægtes. Dette gælder også for de aktiviteter/projekter der tilbydes indendørs. Nysgerrighed og fordybelse er vigtige elementer i børnenes hverdag.
 
Der tages ofte udgangspunkt i børnenes ideer, medbestemmelse er en vigtig del i forhold til at aktiviteterne i SFH'en foregår i børnenes fritid.