Velkommen til

Vinderup Skole
 

image
Personalet i SFH'en og lærerne i skolen skal i samarbejde sikre, at forældrene får den bedst mulige indsigt i barnets samlede hverdag i skolen/SFH'en. Arbejdet og samarbejdet med barn og forældre sker ud fra et helhedssyn på barnet. Samarbejdet mellem skole/SFH og forældre skal ske ud fra gensidig respekt for hinandens forskellige roller og skal basere sig på dialog og gensidig kommunikation med udgangspunkt i ligeværd.
 
Koordinering af forældresamarbejde. 
Læs her, hvordan vi arbejder med dette tema lokalt:
 
Forældremøder med enkelte forældre aftales, når der er behov. Der deltager lærer, pædagog og repræsentanter fra ledelsen. Dette for at få et helhedssyn på det enkelte barn, samt at sikre at det videre forløb er kendt af alle parter, der er omkring barnet.
Dialogen og et højt informationsniveau vægtes højt mellem skole og SFH, samt til forældrene.