Velkommen til

Vinderup Skole
 

image
SFH'en skal bygge videre på den indsats og de erfaringer, der er gjort i dagtilbuddet. I overgangen fra dagtilbud til SFH samarbejdes der således, at den pædagogiske praksis drøftes, og viden om det enkelte barn formidles videre.
SFH'ens rolle i dette samarbejde afklares på den enkelte skole/SFH. Skolen/SFH´en tager initiativ til at få udarbejdet en beskrivelse af samarbejdet med dagtilbuddet.
 
Overgangen mellem dagtilbud og SFH. 
Læs her, hvordan vi arbejder med dette tema lokalt:
 
Der afholdes møder mellem dagtilbud, skole og SFH for at skabe en rød tråd for barnet og familien.
 
Gennemgang af børn med specifikke vanskeligheder sker på et uddybende møde, hvor også eksterne samarbejdspartnere er inviteret.
 
Forældre og børn inviteres ind til et orienteringsmøde inden start.