Velkommen til

Vinderup Skole
 

image
Alle børn skal opleve at blive hørt og have medbestemmelse i deres dagligdag. Dette kan ske gennem planlægning og evaluering, der således giver mulighed for at reflektere over hverdagen.
 
Medinddragelse. 
Læs her, hvordan vi arbejder med dette tema lokalt:
 
Børnene inddrages i de aktiviteter der tilbydes. Aktiviterne i SFH er i de fleste tilfælde tilbud til børnene, da vi vægter den frie leg og at børnene får styrket deres fantasi.
 
Der tages udgangspunkt i børnenes ideer og forslag, både når vi planlægger aktiviteter, samt i hverdagen.
Børnenes medinddragelse er vigtig, da aktiviteterne foregår i deres fritid.