Velkommen til

Vinderup Skole
 

image
Mål- og indholdsbeskrivelsens fundament er den anerkendende tilgang. Det betyder, at SFH'erne tager udgangspunkt i en positiv og anerkendende tilgang, hvor barnet er i centrum – som en del af fællesskabet. Barnet skal føle sig værdsat, forstået, respekteret samt opleve tryghed og ligeværd. Til hver en tid tages der udgangspunkt i det enkelte barns positive ressourcer. En anerkendende tilgang skal derfor underbygge det daglige arbejde i SFH'en.
 
Den anerkendende tilgang. 
Læs her, hvordan vi arbejder med dette tema lokalt:
 
Vi arbejder med aktiviteter som skaber fælles læring og udvikler sociale kompetencer - specielt med fokus på inklusion, fællesskab og anerkendelse.
 
Vi støtter børnene i at tro på sig selv samt giver dem oplevelsen af, at de har noget værdifuldt at tilbyde til fællesskabet.
 
Vi skal være nærværende og interesserede i børnenes liv, respektere og acceptere dem. Et barn som er i balance med sig selv, vil bedre kunne modtage og give konstruktiv kritik til det sociale samvær.
 
Vi har fokus på at se og italesætte det positive, da det vi retter vores fokus mod, er det vi får mere af.
 
PALS er et vigtigt redskab til ovenstående.