Velkommen til

Vinderup Skole
 

image
Holstebro Kommune har et stærkt fundament som kulturby og ønsker at sætte den kulturelle dagsorden - lokalt, nationalt og internationalt. Kultur er derfor drivkraft for udvikling og vækst.
 
Et bredt kultur- og fritidstilbud er vigtige temaer i børns udvikling og dannelse. Børnene vil få mulighed for individuelt eller i fællesskab med andre at opleve og arbejde med at være skabende og udtrykke sig gennem kreative processer. Det kan være gennem film, teaterforestillinger, musik, billedkunst og andre kunstneriske udtryksformer.
 
SFH´en kan være med til at åbne op for fritidslivet. De lokale ressourcer vil være muligheder, der giver børnene lyst og kendskab til fritidslivet, der rækker ud over livet i skolen/SFH´en. En dagligdag i SFH´en bør give børnene mulighed for at udvikle kreativitet, opfindsomhed, initiativ og selvstændighed. De strukturerede såvel som de selvvalgte aktiviteter kan vægtes således, at de giver lyst til at undersøge, eksperimentere og opfinde.
 
Et bredt kultur- og fritidstilbud
Læs her, hvordan vi arbejder med dette tema lokalt:
 
Vi benytter os af forskellige teater/trylleforestillinger for børn arrangeret på biblioteket. Vi tilbyder julecirkus, ture til Zoo samt museums besøg i den udstrækning, økonomien tillader det.
Vi spørger børnene om, hvad de er optagede af: 
Er det ”X-Factor”, fodboldkort eller noget helt andet.
Børnene medbringer ofte nogle af de populære ting i skoletasken, dette giver en stor samhørighed og socialt fællesskab mellem børnene, samt giver en god dialog om det medbragte.