Velkommen til

Vinderup Skole
 

image

Vinderup Skole er delt op i to afdelinger: Afdelingen for indskolingen og selvstændig afdeling for mellemtrinnet (inkl. 7. klasse).
I midten af skolen ligger pædagogisk læringscenter, samt faglokaler.

Udenomsarealer består af legepladser, tarzanbane, multibane samt fodboldbane således at der er mange udfoldelsesmuligheder for eleverne i frikvartererne.
Der er også gode muligheder for at bruge udearealerne til undervisning.