Velkommen til

Vinderup Skole
 

image
Arbejdet med leg, idræt og bevægelse er en vigtig del af livet i SFH'en. De voksne er en vigtig ressource, der er rollemodeller og aktive i at skabe idræt og bevægelse for alle børn. Det at bevæge sig og have det godt med sig selv, sin krop og andre er vigtige elementer i børns psykiske, fysiske og sociale udvikling. Det er betydningsfuldt, at SFH'en medtænker sundhed i hverdagen.
 
For det enkelte barn skal tilbudsviften være mangfoldig, så dets mulighed for udfoldelse og udvikling styrkes og stimuleres.
 
Det er vigtigt at udnytte de lokale ressourcer herunder idrætsforeninger, der er i og omkring den enkelte SFH. Således vil lokalområdet omkring SFH'en kunne byde på forskellige ressourcer. Oplevelser og aktiviteter i og med naturen bør være en del af de aktiviteter, som børnene vil møde i SFH'en.
 
Idræt, bevægelse og sundhed. 
Læs her, hvordan vi arbejder med dette tema lokalt:
 
De udendørs arealer anvendes dagligt til at børnene får sig rørt. Der tilbydes gå- og cykelture, skovture, mooncar-ture samt aktiv leg og spil på legepladserne og boldbanerne.
 
Derudover tilbydes en gang om ugen en tur i svømmehallen. Gymnastiksalen bliver brugt meget.
 
Vi har en frivillig frugtordning, hvor der tilbydes frisk frugt og groft hjemmebagt brød.
 
Til børn der møder ind til morgenpasning tilbydes et sundt morgenmåltid.