Velkommen til

Vinderup Skole
 

image

Opslagstavlen

 • ikon

  Info fra forældrerepræsentanterne for skolebestyrelsen

   

  Ny skoleleder

  Vi glæder os til at byde Mia Filtenborg Borup velkommen som ny skoleleder den 1. december.

  Der var mange kompetente ansøger til stillingen, vi er sikker på, at Mia var det rigtige valg, og ser frem til det fremtidige samarbejdet.

  Vi opfordrer alle forældre til at tage rigtig godt imod Mia

   

  Nyt medlem i skolebestyrelsen

  Efter suppleringsvalg er Mette FjendsboThorsen, indtrådt i skolebestyrelsen som forældrerepræsentant, og dette betyder at bestyrelsen nu er fuldtallig.

                                                                                                

  Fokus på frikvarterene

  Nogle elever oplever, at frikvarteret ikke er det frirum, som det skal være, derfor har skolen igangsat forskellige initiativer, som løbene vil blive evalueret, så alle kan få et godt frikvarter.

   

  Arbejdsmiljø for personalet

  Arbejdsmiljøet er stadig et vigtig fokuspunkt, og der bliver forsat arbejdet aktivt for, at sikre det gode arbejdsmiljø for personalet. Tilbagemeldingen er, at der er en god stemning i medarbejdergruppen.

   

  Åben skole

  I løbet af skoleåret, vil der være mange invitationer til forskellige aktiviteter på skolen. Dette skal ses som et forsøg på at give mulighed til jer forældre, at komme inden og se en aktiv skolen. 

  Skolen forventer ikke, at i som forældre kan møde op til alle arrangementerne og børn der ikke får besøg har stadig en hyggelig dag.

  Som elevrepræsentanten sagde, så var det rarest når hans forældre var nede ved hans lillebror, så han slap for dem. ;-)

  Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen.
  Ellen Bettina Søgaard Schrøder den 14-11-2018
 • ikon
  SMS-ordning
  Det er nu muligt, at tilmelde sig en SMS-ordning vedr. skolebuskørsel. Hvis der er aflysninger eller forsinkelser, modtager I en SMS.
  Tilmeld jer de ruter jeres børn benytter. Børn kan også selv tilmelde sig.

  Se vedhæftet liste med tekst og telefonnummer for tilmelding.
  Hvis I ikke længere har brug for ordningen afmelder I og tilmelder jer eventuelt  en ny rute.
  Laila Bjørnskov Poulsgaard den 20-09-2018