Velkommen til

Vinderup Skole
 

image

Ledelse 
 
Der stilles store krav til ledelse i moderne offentlige organisationer. Det gælder i høj grad også til skolernes ledelse, hvor der er store krav og forventninger fra omverdenen. De kommende år vil byde på flere og nye udfordringer. De håndteres med udgangspunkt i værdibaseret ledelse. 
 
Det er særligt vigtigt, at skolernes ledelsesteam kan håndtere de mange bolde, der er i luften på én gang og samtidig sikre fokus på den administrative, personalemæssige, pædagogiske, og strategiske ledelse – og egen personlig udvikling. Uddannelse af skolens ledelse er vigtig. 
 
Derfor skal der arbejdes med en løbende afstemning af forventninger mellem ledelse og medarbejdere. Det kræver klar kommunikation. Når det lykkes, giver det resultater. 


Derfor arbejder skolerne i Holstebro Kommune for

at der er velfungerende ledelser på alle skoler. Det betyder, at ledelsens mål er tydelige og følges op, at ledelsen skaber involvering, accept og forståelse for en læringskultur, der understøtter kvalitetsudvikling.
Skolevæsenet vil arbejde med teamledelse og kommunikation.
Arbejdet fra Partnerskab om Folkeskolen fortsættes, herunder afstemning af forventninger til god ledelse.
Arbejdet pågår i en fælles lederarbejdsgruppe som opfølgning på partnerskabsarbejdet.
at vidensdeling og gode erfaringer har høj fokus.
Ledernetværk og ledermøder har faste elementer af vidensdeling om praksis på skolerne.
Ledernetværk og skoleledermøder har løbende fokus på vidensdeling. Der er temamøder for de samlede skoleledelser.
at være med i en skoleledelse i Holstebro Kommune bygger på en fælles identitet, hvor der er stolthed over at være medlem af skolens og skolevæsenets ledelse.
- Alle medlemmer af skolernes ledelser forventes at gennemgå intern lederuddannelse og anden relevant uddannelse. Det forventes, at alle ledere deltager i Holstebro Kommunes fællesarrangementer for ledere.
Skoleafdelingen vil i 2010 udarbejde et statusbillede af kompetencerne på lederniveau i skolevæsnet.
Opfølgning gennem lederevaluering, arbejdspladsvurdering og dialogmøder. Der er gennemført 360 graders lederevaluering (afsluttes primo 2010). Efterfølgende opfølgning via MUS samtaler med skolechefen.
Der er APV i 2010.
Skolens indsatser i forhold til skolepolitikken drøftes.