Velkommen til

Vinderup Skole
 

image

Derfor skal man tage 7. klasse på Vinderup Skole!
 

Alt dette får du for ingen penge!

 • Vi leverer høj faglighed i alle fag og velkvalificerede undervisere
 • Vi har tæt samarbejde mellem skole og hjem

 • Hos os er 7. kl. elever ressourcepersoner, der har mulighed for at deltage aktivt i skolens arbejde bl.a. som skolepatrulje, legepatrulje, læsevenner med 0.kl. og arrangering af idrætsdag for 0.-2. kl

 • Eleverne er aktive i frikvartererne med bl.a. multibane og gymnastiksal

 • Vi tilbyder skole-hjem-samtaler to gange om året efter behov

 • Vi afholder forældremøder to gange om året, hvor I forældre bidrager med emner og debatindlæg

 • Eleverne deltager i anderledes dage i samarbejde med Ungdomsskolen bl.a.:

  • innovationsdag med kreativitet og lyd

  • bagedag og introdag på Skive Tekniske Skole

 • 7. årgang laver skuespil/musical til årets skolefest

 • Valgfag i samarbejde med Ungdomsskolen og andre lokale skoler

  Vi tilbyder den traditionsrige tur til Bornholm i aug.-sept. som optakt til et forrygende skoleår


  Der er mulighed for at få yderligere oplysninger ved henvendelse på skolens kontor.

 

7. klasse på Vinderup Skole

Folder om 7. klasse på Vinderup Skole

Billeder fra Ungdomsskolen